Usikt fra øvre del av feltet inn mot Vik, retnig sørvest.