Oversikt over beliggenhet

Du finner kart over hyttefeltet her: http://img8.custompublish.com/getfile.php/813198.1198.usebswcdsc/Vanavika-Nordstranda.pdf?return=www.flatanger.kommune.no

Vanavikmoen hyttefelt gjelder t.o.m tomt nr. 1-20.

Pr. dags dato(08.08.17) er tomt nr:  8, 9, 10, 12, 14, 18 og 20 til salgs.